درباره سرکار خانم ملیکا عبداللهی

بیوگرافی

شرح حال:

دکتر عمومی دامپزشک، مدرس زبان انگلیسی و چینی .خون گرم و اجتماعی

سوابق کاری:

استاد زبان انگلیسی کالج زبان، رفسنجان 2012–2015

استاد زبان انگلیسی و چینی آکادمی زبان کن دو ، رفسنجان

2020–present استاد زبان انگلیسی و چینی موسسه ماهان آسا، کرمان

2021-present دکتر دامپزشک کلینیک رضوان، کرمان

تحصیلات:

دانشگاه آزاد اسالمی،کازرون

دکترای دامپزشکی

مهارتها و تجربیات:

نویسنده کتاب Tendinopathy treatment and some basic things in Arabian horses

سخنرانی در کنگره ی بین المللی برلبن

فرانسه A2

تافل  C1 نویسنده ی مقاالت بین المللی

PET

عضو نظام دامپزشکی به شماره : 2044242

پر انرژی و پر حرف

Layer 1
آدرس سایت موسسه به mahanasa.com تغییر کرد لطفا از این پس از آدرس جدید استفاده نمایید