درباره جناب آقای امیر شول!

بیوگرافی

امیر شول هستم متولد 15 مرداد 1365 دانش آموخته رشته آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه شهید باهنر کرمان. بیش از 11 سال مشغول تدریس زبان در شهر های مختلف استان کرمان هستم. از جمله تجارب مهم من تدریس زبان در شهر استانبول ترکیه در تابستان 1396 می باشد.

دوستدار طبیعت و عاشق کویر هستم.

Layer 1
آدرس سایت موسسه به mahanasa.com تغییر کرد لطفا از این پس از آدرس جدید استفاده نمایید