درباره سرکار خانم هدیه رحمتیان!

بیوگرافی

هدیه رحمتیان هستم. متولد نهم اردیبهشت سال هزار و سیصد و شصت و چهار.دارای مدرک لیسانس ادبیات انگلیسی و ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه باهنر کرمان هستم.کار تدریس را به صورت جدی از سال هشتاد و شش شروع کرده ام و حدود چهار سال است که با موسسه ی ماهان اسا همکاری میکنم. اوقات فراغت خود را صرف مطالعه و یادگیری میکنم چون بر این باورم که یادگیری برای یک معلم هرگز پایانی ندارد. به عنوان یک معلم سعی در ترغیب زبان اموزان برای یادگیری و تسهیل این امر در کلاس را دارم

I was born on April 29, 1985 in Kerman. As a student, I was shy, quiet, and hardworking. I attended Bahonar University, majored in English literature in 2003. Fortunately, my thirst for knowledge did not come to an end when I graduated in 2007. I was passionate about teaching English and this passion helped me gain profound knowledge in this area. I was admitted to Bahonar University to study TEFL in 2010. Today, I am an English teacher with almost eleven years of experience and I feel very happy about it.

I devote my free time to reading and learning in my field. I have come to believe that two main factors determine success: firstly, a person’s own determination and will to succeed and secondly, the support of people around you. As a teacher, I do my best to motivate my students and help them to eventually achieve considerable success in learning English and have fun simultaneously

Layer 1
آدرس سایت موسسه به mahanasa.com تغییر کرد لطفا از این پس از آدرس جدید استفاده نمایید