درباره سرکار خانم مالکی!

بیوگرافی

لیسانس ادبیات فرانسه دارم، سپس فوق لیسانس آموزش زبان فرانسه را از دانشکده تربیت مدرس تهران گرفتم. ۸ ساله که فرانسه تدریس میکنم. در حال حاضرهم بهترین دوران کاریم را در مرکز زبان ماهان آسا تجربه می کنم.

آنچه که به ویژه در این کار دوست دارم تعامل با زبان آموزانم ، دیدن پیشرفت آنها وعلاقمند شدنشان به این  زبان است.و فکر می کنم  سهم اندکی در ایجاد افق جدیدی در آنها داشته باشم. البته  من هم از آنها بسیار یاد می گیرم.

و سخت ترین چیز در مورد این شغل این است که گاهی اوقات تدریس از لحاظ  فیزیکی و روانی  بسیار خسته کننده  میشود ،

به نظر من باید واقعا این کار را دوست داشته باشیم تا بتوانیم آن را  به درستی انجام دهیم.

J’ai une licence de la littérature française. Puis j’ai pris un Master de didactique française à l’université Tarbiat Modares à Téheran. Cela fait 8 ans que j’enseigne le français. En ce moment je travaille dans l’école de langue Mahan Assa où je me sens vraiment bien.

Ce que j’apprécie particulièrement dans ce  métier, c’est l’interaction avec mes apprenants, les voir progresser et se passionner pour cette langue. Je crois que je contribue un peu à ouvrir un nouvel horizon à mes apprenants. Et puis, j’apprends aussi beaucoup d’eux.

Et le plus difficile dans ce métier c’est que parfois enseigner peut être un métier épuisant physiquement et nerveusement, il faut vraiment aimer ce métier pour le faire correctement, à mon avis.

Layer 1
آدرس سایت موسسه به mahanasa.com تغییر کرد لطفا از این پس از آدرس جدید استفاده نمایید