درباره جناب آقای امین مظفری

بیوگرافی

امین مظفری هستم، متولد 24 فروردین ماه 1374 در شهر کرمان. استاد زبان انگلیسی (از 1393)، فرانسه (از 1397)، بازاریاب (از 1399) و سال 1397 مدرک DELF B2 گرفتم.

بنظر من انسان باید خود ر ا قوی کند تا ضمن استفاده از امکانات موجود چیزی هم به امکانات اضافه کند تا در حد بضاعت خود، باغ رنگارنگی تحویل آیندگان دهد. که گفته‌اند:

“مردم از کاشتن زیان نبردند، دگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دگران بخورند”

,Hello there

I am Amin Mozafari, and I was born April 13th 1995 in Kerman. In one hand, I have been in to teaching languages, to mention, English since 2014, French since 2018, and on the other hand, I have been a marketer since 2020. I am also holder of DELF B2

In my opinion, one has to empower himself in order to add to what he had been given so that he can leave a flourished and colourful garden for the generations to come

,Bonjour tout le monde

Je suis Amin Mozafari, je suis né à Kerman le 13 Avril 1995. Je suis glossophile du coup je maîtrise très bien le Français et l’Anglais, j’enseigne l’Anglais depuis 2014 et le  Français depuis 2018, ajoutant, en 2018 j’avais passé le DELF B2.

Concluant, je me servais des ressources pourvues à moi, du coup, ma philosophie c’est de m’élever au fur et à mesure que je puisse ajouter aux ressources et aie un effet positif, que je lègue un jardin fleuri et épanoui.

Layer 1
آدرس سایت موسسه به mahanasa.com تغییر کرد لطفا از این پس از آدرس جدید استفاده نمایید